Даниела Анестиева

Системен администратор с познания към C Sharp.
Опит в менажирането на софтуер за принтиране и документооборотка.
Над 1 година стаж в ТММ Консулт ИТ.