Мрежова поддръжка

Вашият личен мрежов администратор ще открива, докладва и отстранява слабите места във вашите системи, както и лоши практики за сигурност във вашите бизнес процеси.