Соларен Парк Палаузово

Изграждане на мрежа за видеонаблюдение.
Доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение.
Изграждане и пуск на система за контрол на периметър.