Парк Хотел София

Изграждане на кабелна и Wi-FI мрежа.
Доставка на оборудване за мрежовите системи.
Изграждане на сървърно помещение.