Дортъм Кол Център

Изграждане на LAN мрежа.
Изграждане на система за видеообмен.
Доставка на специализирано оборудване.