Александър Николов

Персонален администратор с богат опит в хотелските и резервационни софтуери.
Отлични познания в сферата на логистичен софтуер и поддръжката му.
Над 5 години стаж в ТММ Консулт ИТ.