Андрей Петков

Системен администратор умел в изграждане на мрежи.
Отлични познания в компютърният хардуер.
С година стаж в ТММ Консулт ИТ.