Данните са от решаващо значение за управлението на вашия бизнес.
Вие не може да работите без Вашите данни, а за повечето организации, загуба им би била катастрофа.