Компютърна поддръжка

Пълна ИТ поддръжка в рамките на София и околността. Поддържане на максимална продуктивност на ИТ системите ви. Проактивна и бърза реакция, както и технологични решения за постигане на ефикасна работа на ИТ звеното ви.
read more

ИТ Консултиране

С нашите професионални съвети и натрупан опит, ние ще ви помогнем да постигнете вашите бизнес цели. Стремеж за повишаване на ефективността и решаване на вътрешните предизвикателства в ИТ сектора. Като ваш съветник ние ще ви консултираме като използваме целия натрупан опит от добрите бизнес практики за да изготвим и адаптираме бюджет засъобразен с вашите ИТ разходи.
read more

Управление на ИТ Процеси

Дефиниране на процесите и изготвяне на ИТ правила за работа на вашите служители. Мониторинг на ИТ процесите и мениджмънт на промените в тях. Управление на ИТ услугите.
read more

Мрежова поддръжка

Вашият личен мрежов администратор ще открива, докладва и отстранява слабите места във вашите системи, както и лоши практики за сигурност във вашите бизнес процеси.
read more

Мрежи и инфраструктура

Изграждане на оптични и кабелни мрежи. Стандартизиране на мрежите и сертифициранeто им по най-високите стандарти в сектора. Управление и реализация на процесите по изграждането им.
read more

Защита на данни

Заплахата от кибератаки за вашите данни и системи може да са критични за бизнеса ви Защита на вашите данни от атаки и поддържане на целостта им е нашият първи приоритет. В допълнение към предоставянето на технологични решения, които защитават вашия бизнес срещу хакерски опити, ние предлагаме обучение на вашите потребители.
read more

Облачни услуги

Облачните решения трансформират вашия  бизнеса като премахват необходимостта от хардуер в офиса ви. Вместо голям финансов разход за софтуер и хардуер, можете да използвате вашата интернет връзка за достъп до облачни ни услуги.
read more

Доставка на хардуер и софтуер

Доставка и поддръжка на ИТ софтуер и хардуер.Надлежно консултиране на клиента за най-ефективните и високотехнологични средства. 24/7 поддръжка и сервиз с възможност за оборотен хардуер. Внедряване и консултация на разнообразен софтуер, съобразен с вашите бизнес нужди.
read more

Системи за Автоматизация-FIBARO

Цялостни решения за изграждане и поддръжка на системи за автоматизиране на всички процеси в ежедневието. Със системите на FIBARO имате контрол над дома и офиса отвсякъде, виждате какво се случва, контролирате и наблюдавате вашите уреди и устройства.
read more