Доставка на хардуер и софтуер

Доставка и поддръжка на ИТ софтуер и хардуер.Надлежно консултиране на клиента за най-ефективните и високотехнологични средства. 24/7 поддръжка и сервиз с възможност за оборотен хардуер.
Внедряване и консултация на разнообразен софтуер, съобразен с вашите бизнес нужди.