Мрежи и инфраструктура

Изграждане на оптични и кабелни мрежи.

Стандартизиране на мрежите и сертифициранeто им по най-високите стандарти в сектора.

Управление и реализация на процесите по изграждането им.