Блу Офиси София

Изграждане на кабелна и Wi-Fi мрежа.
Изграждане и поддръжка на телефонна централа.
Мениджмънт на ИТ инфраструктура.