BW Премиер Хотел София

Изграждане на Wi-Fi мрежа.
Поддръжка на ИТ системи.
Мениджмънт на ИТ инфраструктура.
Доставка на сървъри и компютърни системи.