Мартин Монев

Голям опит в изграждането на Сървърни системи и управлението им.
Директен администратор на редица клиенти.
Над 5 години стаж в ТММ Консулт ИТ.