Лазар Младенов

Управлява работните процеси в ТММ Консулт ИТ.
Контролира дългосрочните проекти и ежедневните случаи.
Основател на ТММ Консулт ИТ.